Wszystkie kolekcje
Import/Eksport
Import danych z pliku xls, ods, csv.
Import danych z pliku xls, ods, csv.
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

W tym artykule opisaliśmy:

Jak wykonać import

Krok 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta a następnie z menu po lewej stronie wybierz Import.

Krok 2. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.

Krok 3. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.

Import - dodawanie plików

Krok 5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.

Kontakty do LiveSpace CRM

Krok 6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.

Krok 7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).

Krok 8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.

Krok 9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Warto wiedzieć:

  • W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – jest to możliwe w lokalizacji ustawienia konta -> Import i eksport.

  • importowany plik nie powinien przekroczyć 4 MB. W przypadku konieczności importowania większej ilości danych spróbuj podzielić plik na kilka mniejszych.

Zasady łączenia danych z istniejącymi w CRM

Jeśli na Twoim koncie są już wcześniej dodane kontakty i szanse sprzedaży, wykonanie importu podobnych danych może powodować konflikt. Przeczytaj, jak Livespace rozpoznaje duplikaty podczas importu:

Firmy

  1. Według NIP z pliku, jeśli w aplikacji istnieje firma z tym numerem NIP.

  2. Według REGON z pliku, jeśli nie dopasowało po NIP, dopasuje po numerze REGON.

  3. Według kolumny Nazwa, jeśli nie dopasowało firmy po NIP ani REGON, a znalazło firmę o tej samej nazwie, ale z różnym (lub bez) NIP i REGON w aplikacji.

Osoby

  1. Według imienia, nazwiska i nazwy firmy.

  2. Według imienia, nazwiska i danych kontaktowych (numery telefonów i adresy e-mail).

Wszystkie dane z pliku powinny być zgodne z tymi, które są podane w Livespace. Finalnie kontakty dopasowywane są na podstawie największej zgodności.

Przydatne linki:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?