Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeZarządzanie danymi
Edycja szablonu dokumentów
Edycja szablonu dokumentów
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Szablony dokumentów bazują na zastępowaniu w przygotowanych wcześniej plikach określonych pól danymi z systemu CRM. Więcej na ten temat przeczytasz w materiale Szablony dokumentów. Aby edytować szablony, budować własne i uzupełniać je o nowe pola, przydatna może okazać się poniższa lista obsługiwanych pól.

W tym artykule opisaliśmy:


Pola obsługiwane w szablonach dokumentów w CRM

Szanse sprzedaży

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘d’ zamiast ‘deal’.

Id

[deal.id]

Nazwa

[deal.name]

Numer*

[deal.number]

Opis tekst

[deal.note]

Opis html

[deal.note_html]

Data dodania

[deal.created]

Data modyfikacji

[deal.modified]

Data zakończenia

[deal.date_end]

Prawdopodobieństwo

[deal.probability]

Status

[deal.status]

Autor

[deal.creator_name] [deal.creator_email]

Modyfikujący

[deal.modifier_name] [deal.modifier_email]

Właściciel

[deal.owner_name] [deal.owner_email]

Przychody

Przychód prognozowany

[deal.profit_forecast]

Przychód prognozowany bez uwzg. rabatów

[deal.profit_forecast_without_discount]

Przychód zrealizowany

[deal.profit_executed]

Przychód zrealizowany bez uwzg. rabatów

[deal.profit_executed_without_discount]

Koszty

Koszt prognozowany

[deal.cost_forecast]

Koszt prognozowany bez uwzg. rabatów

[deal.cost_forecast_without_discount]

Koszt zrealizowany

[deal.cost_executed]

Koszt zrealizowany bez uwzg. rabatów

[deal.cost_executed_without_discount]

Zysk

Zysk prognozowany

[deal.gain_forecast]

Zysk prognozowany bez uwzg. rabatów

[deal.gain_forecast_without_discount]

Zysk zrealizowany

[deal.gain_executed]

Zysk zrealizowany bez uwzg. rabatów

[deal.gain_executed_without_discount]

Rabat

Rabat dla prognoz [%]

[deal.discount_percent_forecast]

Rabat dla realizacji [%]

[deal.discount_percent_executed]

Proces sprzedaży

Nazwa proces

[deal.process_name]

Aktualny etap

[deal.stage_name]

Aktualne działanie

[deal.substage_name]

Prawdopodobieństwo

[deal.probability] %

*Zmienna odnosi się bezpośrednio do automatycznej numeracji, którą możesz włączyć w Ustawieniach konta. Przeczytaj więcej na ten temat.

Produkty

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘b’ zamiast ‘budget’.

Kod produktu[budget.sku]Cena jednostkowa z rabatem[budget.price_final]

Nazwa kategorii

[budget.category_name]

Opis

[budget.description]

Cena

[budget.price]

Liczba

[budget.amount]

Wartość bez rabatu

[budget.value]

Wartość z rabatem

[budget.value_final]

Rabat [%]

[budget.discount_percent]

Data

[budget.date;frm=’yyyy-mm-dd’]

Przychód (1) czy koszt (0)

[budget.is_profit]

Prognoza (1) czy realizacja (0)

[budget.is_forecast]

Przychód prognozowany

[budget.is_profit_forecast]

Przychód zrealizowany

[budget.is_profit_not_forecast]

Koszt prognozowany

[budget.is_not_profit_forecast]

Koszt zrealizowany

[budget.is_not_profit_not_forecast]

Kod produktu

[budget.sku]

Cena jednostkowa z rabatem

[budget.price_final]

Przykład tabeli z listą prognozowanych produktów:

Lp

Nazwa

Netto

Rabat

Netto
z rabatem

Brutto

1.

[b.category_name;
block=tbs:row;
when [b.is_profit_forecast]=’1′] [b.description]

[b.value;
frm=0 000,00] PLN

[b.discount_percent]%

[b.value_final;
frm=0 000,00] PLN

[b.value_final;
ope=mul:1.23;frm=0 000,00] PLN

Osoba

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘ct’ zamiast ‘contact’.

Imię

[contact.firstname]

Nazwisko

[contact.lastname]

Imię i nazwisko

[contact.name]

Stanowisko

[contact.role]

Notatka

[contact.note]

Data dodania

[contact.created]

Data modyfikacji

[contact.modified]

Autor

[contact.creator_name] [contact.creator_email]

Modyfikujący

[contact.modifier_name] [contact.modifier_email]

Właściciel

[contact.owner_name] [contact.owner_email]

Dane kontaktowe

Email

[contact.email]

Telefon

[contact.phone]

Dane adresowe

Adres

[contact.address_street] [contact.address_street2] [contact.address_city] [contact.address_postcode] [contact.address_country] [contact.address_province_name]

Social

WWW

[contact.www]

Facebook

[contact.facebook]

LinkedIn

[contact.linkedin]

GoldenLine

[contact.goldenline]

Twitter

[contact.twitter]

Firma

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘cp’ zamiast ‘company’.

Nazwa

[company.name]

Notatka

[company.note]

NIP

[company.nip]

REGON

[company.regon]

Data dodania

[company.created]

Data modyfikacji

[company.modified]

Autor

[company.creator_name] [company.creator_email]

Modyfikujący

[company.modifier_name] [company.modifier_email]

Właściciel

[company.owner_name] [company.owner_email]

Dane kontaktowe

Email

[company.email]

Telefon

[company.phone]

Dane adresowe

Adres

[company.address_street] [company.address_street2] [company.address_city] [company.address_postcode] [company.address_country] [company.address_province_name]

Social

WWW

[company.www]

Facebook

[company.facebook]

LinkedIn

[company.linkedin]

GoldenLine

[company.goldenline]

Twitter

[company.twitter]

Przestrzeń

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘s’ zamiast ‘space’.

Id

[space.id]

Nazwa

[space.name]

Numer*

[space.number]

Opis tekst

[space.description]

Opis html

[space.description_html]

Opis długi tekst

[space.description_long]

Opis długi html

[space.description_long_html]

Data dodania

[space.created]

Data modyfikacji

[space.modified]

Autor

[space.creator_name] [space.creator_email]

Modyfikujący

[space.modifier_name] [space.modifier_email]

*Zmienna odnosi się bezpośrednio do automatycznej numeracji, którą możesz włączyć w Ustawieniach konta. Przeczytaj więcej na ten temat.

Użytkownik

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘u’ zamiast ‘user’.

Id

[user.id]

Nazwa

[user.name]

Stanowisko

[user.position]

Telefon

[user.phone]

Email

[user.email]

Dane konta

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘a’ zamiast ‘account’.

Nazwa firmy

[account.company_name]

Imię i nazwisko osoby
kontaktowej

[account.first_name] [account.last_name]

NIP

[account.nip]

Email

[account.email]

Telefon

[account.phone]

Ulica

[account.street]

Miasto

[account.city]

Kod pocztowy

[account.postcode]

Inne

Formatowanie dat

Aktualna:
[date;frm=’dd.mm.yyyy’]
[date;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn’]
Data z przyszłości:
+1 dzień:
[date;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn:ss';onformat=~addPeriodToDate;addDays=1]
+1 sekundę:
[date;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn:ss';onformat=~addPeriodToDate;addSeconds=1]
+2 dni i 10 sekund:
[date;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn:ss';onformat=~addPeriodToDate;addSeconds=10;addDays=2]

Z parametru:
[deal.created;frm=’yyyy-mm-dd’]

Formatowanie liczb

[deal.discount_percent_forecast;frm=’0′]% => XX%
[deal.discount_percent_forecast;frm=’0.00′]% => XX.XX%

Mnożenie

ope=mul:X
przykład:
Netto: [deal.profit_forecast;frm=’0.00′]
Brutto: [deal.profit_forecast;ope=mul:1.23;frm=’0.00′]

Dodawanie i odejmowanie

ope=add:X / ope=add:-X
przykład:
Dodawanie: [deal.profit_forecast;ope=add:5;frm=’0.00′]
Odejmowanie: [deal.profit_forecast;ope=add:-5;frm=’0.00′]

Pola dodatkowe

W celu użycia w szablonie wartości z pól dodatkowych osób, firm, szans sprzedaży i przestrzeni konieczna jest znajomość ID pola (można je odczytać w ustawieniach, zakładka API przez Ustawienia konta). Ogólny schemat:


[contact.dataset.ID_POLA], [company.dataset.ID_POLA], [deal.dataset.ID_POLA], [space.dataset.ID_POLA]

Przykładowo wstawienie pola dodatkowego sprzedaży wygląda następująco: [deal.dataset.229f8325-6a03-c3dc-2700-48670c284779]

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?