Produkty
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace CRM możesz do szans sprzedaży dodawać produkty, którymi są sprzedawane przez Ciebie towary (na przykład meble, kosmetyki, ubrania) lub usługi (na przykład tłumaczenia, pośrednictwo, tworzenie stron internetowych). Dzięki włączeniu produktów całkowita wartość szansy sprzedaży nie będzie wartością ogólną, lecz będzie stanowić sumę wartości wszystkich dodanych do szansy produktów. To rozwiązanie jest użyteczne, gdy jedna szansa sprzedaży kończy się sprzedaniem Twojemu klientowi kilku różnych produktów lub usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak włączyć obsługę produktów w Twoim CRM, zapoznaj się z artykułem dot. włączania i konfiguracjji produktów.

Zobacz także:


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?