Wszystkie kolekcje
Kontakty
Kontakty w Livespace
Kontakty w Livespace

Kontaktami są firmy i osoby, które zostały dodane do aplikacji przez Ciebie lub Twój zespół. Dowiedz się, jak pracować z kontaktami.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace każdy kontakt ma swój własny profil, który zawiera ściśle z nim powiązane informacje. Na profilu kontaktu znajdziesz informacje o szansach sprzedaży, które prowadzisz z danym partnerem biznesowym, całą Waszą korespondencję, a także zadania i notatki dotyczące powiązanych tematów.

W tym artykule opisaliśmy:


Podział kontaktów

Zakładka Kontakty dzieli się na dwie listy: Firmy i Osoby.

Lista firm będzie zawierać wszystkich przez Ciebie dodanych kontrahentów, jak i potencjalnych partnerów biznesowych. Firmy te mogą, ale nie muszą, być powiązane z osobami na liście osób, które zostały przez Ciebie dodane.

Na liście osób znajdą się ludzie na różnych stanowiskach: handlowcy, menedżerowie i szefowie firm, które dodane zostały do listy firm. Mogą to być także osoby niezależne, czyli niezwiązane z żadną firmą dodaną do Livespace.


Zarządzanie kontaktami

W Livespace możesz masowo zarządzać kontaktami przez Operacje na liście:

Aby porządkować dane, możesz skorzystać z poniższych opcji:


Profil kontaktu

Profil kontaktu zawiera wszystkie informacje o danym kontrahencie lub potencjalnym partnerze biznesowym, np. dane kontaktowe, opiekuna kontaktu lub grupy. Po lewej stronie w sekcji Pozostałe dane znajdują się bardziej szczegółowe informacje, jak adres siedziby lub segment kontaktu.

Profile osoby i firmy wyglądają analogicznie i oba umożliwiają m.in.:

  • dodawanie notatek

  • prowadzenie korespondencji

  • dodawanie szans sprzedaży

  • tworzenie powiązań

  • obserwowanie

  • tagowanie

Warto wiedzieć

  • Każdy kontakt w Livespace domyślnie ma swojego opiekuna, którego wskazujesz w formularzu dodawania/edycji kontaktu. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Opiekun obiektu.

  • Poza podstawowymi danymi, możesz także zbierać dodatkowe dane o klientach, dodając do formularzy własne pola. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł o polach dodatkowych.

  • Rozpoczynając pracę z Livespace możesz importować kontakty z zewnętrznego pliku lub innego narzędzia. Pamiętaj, aby przed importem dostosować pola formularza do danych, jakie będziesz chcieć zaimportować – być może masz w tej chwili więcej informacji o swoich klientach, niż przewidują domyślne pola w Livespace. Więcej na temat importowania znajdziesz w artykule o imporcie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?